Tilbake til søkeresultatene

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Posisjoneringsstøtte DYNAMIS EU FP6 call 2005 ML - Integrated project

Tildelt: kr 0,30 mill.

Budsjettformål:

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet