Tilbake til søkeresultatene

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Forprosjektstøtte til utarbeidelse av søknader til EUs 6 rammeprogram. (Samfinansiering)

Tildelt: kr 30 334

Budsjettformål:

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet