Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak i forbindelse med Fou kommersialisering i Norconserv as 2005

Tildelt: kr 0,15 mill.

Forny-satsningen ved Norconserv as omfatter fortsatt skolering av forskere og andre ansatte slik at det skapes et miljø og en forståelse for kommersialisering innen bedriften. Dette skal resultere i konkrete prosjekter. Fokusområder vil være: - Jevnlig k ontakt og ideutveksling med Prekubator - Arrangere et seminar med fokus på matsektoren i samarbeid med Matforsk og Fiskeriforkning - Medarrangør av Ullandhaugkonferansen - Innlemme stipendiatene ved Norconserv i kommersialiseringsarbeidet - Tilrettelegge interne retningslinjer som understøtter kommersialiseringsaktiviteten - Forsette informasjonsvirksomheten overfor enkeltforskere og grupper - Aktiv deltakelse i Forny

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet