Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak for kommersialisering og nyskaping ved Høgskolen i Vestfold (HVE)

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

168812

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2005

Høgskolen i Vestfold er en integrert del av Electronic Coast-nettverket:Høyteknologibedrifter i et Triple Helix-samarbeid med høgskolen/FoU-miljøer og offentlige innovasjonsaktører. EC-nettverket har spisset sin satsing innenfor mikro- og nanoteknologi. H VE har fulgt opp med etablering av av Inst for Mikrosystemteknologi (25 forskere), Bachelorstudium og forbereder oppstart av mastrestudium i 2005. HVEs FORNY-prosjekt tar utgangspunkt i denne forskningsbaserte industrielle satsingen. Studentene, doktorand stipendiatene, forskerne og samarbeidende bedrifter vil gjennom prosjektet fortette denne alliansebyggingen ved: 1. Institusjonsbygging:Ung inkubator; e-læringsportal; tverrfaglig (sosi-teknisk)samarbeid om studier for nyskaping og kommersialisering. 2. A rrangering og deltagelse i Nyskapingscup og NM for Studentbedrifter. 3. Forankring av strategi og tiltak for nyskaping og kommersialisering gjennom handlingsplaner knyttet til høgskolens utviklingsplan for 2005 - 2008. 4.Faglig innspill og organisatorisk støtte til planlegging av et FoU-miljø og masterstudium for regional innovasjon. Prosjektet forutsettes å kunne få en proaktiv funksjon i det regionale forprosjektet (start des 2004) som skal klargjøre etablering av et Centre of Expertse (CoE); samt i hø gskolens deltagelse i VS 2010-programmet; Inno-Tech/ARENA; SHP-programmet og i et mulig nHS-prosjekt.

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet