Tilbake til søkeresultatene

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

DIOGENES - Development of InnOvative Generation Modules for New Energy Solutions (IP) - Se prosjekt nr. 168637/100 - intern samfinansiering

Tildelt: kr 0,15 mill.

Budsjettformål:

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet