Tilbake til søkeresultatene

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Secure pErsonalised and customised access and delivery of scaLablE Networked audiovisual content based on usage aware living metadatA

Tildelt: kr 99 999

Aktivitet:

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet