Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

EurAqua

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektnummer:

169174

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2009

Geografi:

EurAqua er en europeisk interesseorganisasjon (nettverk) for institutter som arbeider med vannforskning og vannforvaltning. EurAqua arrangerer møter og virker som et nettverk, og har en sentral plassering når det gjelder innspill til EU. EurAqua har ett m edlem fra hvert land og i dag er 24 land med. Organisasjonen feiret sitt 15-års jublileum i 2008. Den overordnede målsettingen er å levere kompetanse på vannområdet til EU, nasjonale myndigheter og problemeiere for å fremme bærekraftig forvaltning av Eu ropas vannressurser, gi økt konkurransefortrinn for Europas vannsektor og bedre livskvalitet generelt. I lys av dette er oppgaven å opprettholde eller øke profilert vannforskning i Europa, gi økt effektivitet innen vannforskning samtidig som en sunn konku rranse opprettholdes og bedre den internasjonale posisjon som Europeisk vannsektor har.

Aktivitet:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid