Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

USA - Forskningssamarbeid innen hydrogenforskning mellom IFE og Savannah River National Laboratory, USA - forprosjekt

Tildelt: kr 64 309

Forprosjektets formål er å etablere en samarbeidsavtale mellom Institutt for energiteknikk (IFE) og Savannah River National Laboratory (SRNL) i USA innen forskning knyttet til hydrogen. IFE og SRNL er ledende miljøer innen feltet i henholdsvis Norge og US A, og samarbeidet vil spesielt være innen lagring av hydrogen, men også produksjon av hydrogen og hydrogen-basererte systemer vil være aktuelle områder for samarbeid.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet