Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk oversettelse av "Samenes historie fram til 1750"

Tildelt: kr 0,25 mill.

Basert på et omfattende forskningsmateriale først og fremst hentet fra arkeologi og historie, men også fra religionsvitenskap, etnografi og lingvistikk, presenteres en ny og helhetlig syntese av eldre samisk historie. Boka diskuterer og problematiserer se ntrale spørsmål som tilkomst av samisk etnisitet, eksistensen av samiske rettigheter til områder og ressurser, tamreindriftens oppkomst og prosessene rundt kristningen av samene. Boka inneholder også en kritisk diskusjon av hvordan forskernes syn på samen es opphav - og historie - har endret seg fra 1800-tallet og fram til idag.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet