Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sami diedalas aigecala - vitenskapelige tidsskrifter

Tildelt: kr 0,15 mill.

Samisk høgskole (SH), Nordisk Samisk Institutt (NSI) og Universitetet i Tromsø (UiT) vil videreføre arbeidet med å gi ut Sami diedalas aigecala. Det er planlagt to utgivelser i perioden 2005-2006. Tidsskriftet skal favne vidt i emner, og manusskriptene sk al helst være skrevet direkte på samisk, dvs. ikke oversatt. Redaksjonskomiteen består av en representant for hver av institusjonene, og i redaksjonsrådet inngår medlemmer fra fire andre forskningsinstitusjoner i Finland, Sverige og Norge. Det blir oppret tet en referee-ordning med to konsulenter som skal bistå redaksjonen med artikler som skal publiseres.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet