Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Tyskland - Strategisk samarbeid mellom TU Berlin og SINTEF Energiforskning AS

Tildelt: kr 50 000

Prosjektnummer:

169851

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2007

Midlene er mottatt fra:

Forprosjektet det søkes støtte til vil forsterke et pågående prosjekt (2005 - 07) som allerede er finansiert av Forskningsrådet; "Utvikling av et optimalisert isolasjonssystem for neste generasjons høyspent PEX kabler" med Nexans Norway som prosjektansvar lig. Det søkes støtte til ca 1 måneds hospitering ved det tekniske universitetet i Berlin, Institut für Energie- und Automatisierungstechnik FG Hochspannungstechnik, samt felles publisering av de vitenskapelige resultatene som fremkommer fra dette arbeid et. Innovasjonsgraden er stor i og med at Nexans Norway har et av verdens første anlegg som muliggjør en kontrollert og etterprøvbar innblanding av tilsatsstoffer i isolasjonssystemet og som man i litteraturen kategoriserer som lovende. Oppholdet ved un iversitetet i Berlin kan føre til at en kommer raskere i gang og velger en forbedret løsning med hensyn på å optimalisere isolasjonssystemet. Arbeidet vil i hovedsak bestå i å undersøke høyspenningselektrodens (indre halvleders) innvirkning på kabelens p ålitelighet og levetid. Dette er svært relevant for vårt arbeid innen det nevnte NFR prosjektet, da har det vist seg at degradering (vanntrevekst) fra indre halvleder er en meget viktig begrensende faktor for levetiden for dagens norske PEX kabler.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet