Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

USA - CSU-SINTEF Collaboration in model driven software development research

Tildelt: kr 80 000

Utgangspunktet for å arbeide for et varig forskningssamarbeid mellom CSU og SINTEF er at Arnor Solberg, SINTEF (foreslått prosjektleder for dette forprosjektet), i perioden sommer 2004 til sommer 2005 er på et års opphold ved CSU i forbindelse med sitt do ktorgradsarbeid. Dette oppholdet er finansiert av forskningsrådet (via QuA prosjektet). og SINTEF. Forskning som han gjør sammen med gruppen til Professor Robert France ved CSU Department of Computer Science, vil være utgangspunkt for å spesifisere forskn ingsfokus og forskningsmål i et videre samarbeid mellom CSU og SINTEF. I forbindelse med dette har også Professor Robert France på vegne av CSU tatt iniativet til en søknad til NSF (National Science Foundation) relatert til en NSF utlysning for støtte ti l internasjonalt forskningsamarbeid og utdannelse. Det er allerede tatt initiell kontakt med andre universiteter og forskningsinstiusjoner med tanke på å etablere et større internasjonalt nettverk. Disse er: Universitetet i Oslo, Carleton University Cand ada og ENSIETA, CEA og IRISA fra Frankrike. Forskningssamarbeidet vil være innenfor området modeldrevet programvareutvikling. Problemstillinger vil blant annet relateres til Object Management Groups visjon og standardiseringsarbeid innenfor dette område t. I OMG sammenheng betegnes dette området for MDA-teknologi (Mode Driven Architecture). Både ved CSU Computer Cience Deparment og ved SINTEF Samvirkende og Tiltrodde Systemer er det over lengre tid drevet forskning innenfor dette området. Mens SINTEF har fokusert mye på komponentbasert metodikk og modeltransformasjons- og kodegenereringsverktøy, har CSU hatt fokus på aspektorientert systemutvikling, testing av UML modeller samt formelle metoder for modellkomposisjon og transformasjon. Dette er tildels ko mplementære og tildels overlappende teknikker. Vi ser i dette muligheter for synergi og gode forksningsresultater i et samarbeid hvor vi ser på grenselandet mellom disse ulike angrepsvinklene.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet