Tilbake til søkeresultatene

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Suldal kommune

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

169951

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2004 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Utbyggjinga skal sikre at elevane kan bruke internett aktivt i sitt skolearbeid. Auka båndbredde vil også endre premissgrunnlaget i positiv retning for både oppstart og drift av elevbedriftar i kommunen. Administrasjonsnettet vil med en breibandsløysing koplast opp mot sentrale servere på kommunehuset i Hjelmeland, Med bakgrunn i dette vil vi etablere ein felles intranettportal der ytre einingar kommuniserar med sentrale servere. Ytre einingar vil då få direkte tilgang til både gruppevareløysingar og ad ministrasjonsprogram. Vidare får dei høve til å lagre filar på felles server med automatisk back-up av disse filane. Spreienettet skal koplast opp mot høghastighetsnettet i Ryfylke slik at brukarane kan sendast ut på internett i ekspressfart.

Budsjettformål:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet