Tilbake til søkeresultatene

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Verdenskonferanse om fritidsfiske 2005

Tildelt: kr 0,10 mill.

Norge er tildelt ansvaret for å arrangere den 4. verdenskonferansen om fritidsfiske. Tidligere konferanser er arrangert i Dublin (Irland), Vancouver (Canada) og Darwin (Australia). Konferansesekretariatet er lagt til NINA-Lillehammer. Konferanseserien har som siktemål å være møteplass mellom forskningsmiljøer, myndigheter, organisasjoner og kommersielle aktører med tilknytning til fritidsfiske i både ferskvann og marine miljøer. Årets konferanse vil særlig konsentrere seg om bred forskningsformidling med bidrag fra samfunnsfaglig, økonomisk og økologisk forskning omkring firtidsfiske. Arrangøren ønsker å gi ut en bok fra konferansen på det engelske forlaget Blackwell Scientific.

Budsjettformål:

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet