Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Formidling av samisk forskning i forbindelse med Forskningsdagene 2005

Tildelt: kr 19 999

Sami allaskuvla har i mange år hatt arrangementer i forbindelse med Forskningsdagene. I 2004 hadde vi kafe-forelesninger, som trakk et litt annet pulikum enn tidligere års forelesninger på skolen. Sami allaskuvla ønsker å bygge videre på kafe-varianten, og vil i 2005 søke å avholde populærvitenskaplige forelesninger overalt i Sapmi, også utenfor Norges grenser. Våre fagansatte forsker blant annet på historisk utbredelse av samisk språk i Nord-Norge, og fagansatte ved skolen har ellers et bredt spekter a v tema, bl.a. klimaforskning, språk, sosiale forhold, primærnæringer, samisk pedagogikk. Samisk høgskole vil også innlede samarbeid med samiske medier, for å få en varig kanal for forskningen ut til det samiske folk. En temaavis i forbindelse med Forskn ingsdagene ville gi verdifull erfaring i det videre arbeidet. Samisk duodji inneholder mye design utviklet gjennom århundrer for å tilfredsstille en barsk hverdag. Dagens samiske kuntnere og bl.a. klesdesignere bruker tradisjonell design på nye måter. Sa mi allaskuvla ønsker å bidra til videreutvikling av samisk design og til å inspirere vordende designere. Ungdom idag er interessert i snø-scootere, og vi ønsker å invitere en snoscooterdesigner til Sami allaskuvla for et foredrag, og arrangere et "design din egen scooter"-opplegg for elever ved videregående skole, evt. også ungdomstrinnet. Det er forsket på scooterens innvirkning på helsen til reindriftsutøvere, og denne forskningen vil være naturlig å få fram under et slikt opplegg. Vi ønsker å ha samar beid med grunnskolen og videregående skole.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet