Tilbake til søkeresultatene

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

DIG3 - Digital kompetanse i praksis

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

170199

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2006

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet handler om gjennomføring av undervisning/ læringsarbeid med utstrakt bruk av digitale læringsressurser, parallelt med kompetanseutvikling. Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner utgjør "3-1-samarbeidet" i Lillehammerregionen og samarbeider for å effektivisere og utvikle tjenester på tvers av kommunegrensene. Selskapet Ikomm er operatør på IKT-siden. For skolene i regionen er det lagt til rette skalerbart bredbånd og felles infrastruktur og sørget for god tilgang av utstyr til lærere og elever. I KT er prøvd ut i flere fag og på flere områder. Dette prosjektet er forankret i politiske beslutninger i kommuner og i Program for digital kompetanse. To hovedområder har fokus: 1) anvendelse av digitale læringsressurser og 2) kompetanseutvikling. Hovedop pgavene er å sørge for god involvering av lærere og skoleledere. Videre skal det gjennomføres prosessorientert kompetanseutvikling, tett integrert med prosjektaktivitetene. Det skal etableres felles portal samt implementeres LMS (ItsLearning) hvor både ad ministrative og faglige oppgaver vil være integrert. Prosjektet skal videre legge til rette for enkel bruk av læringsressurser, og nødvendig metodikk og integrasjon i fag/trinn. Arbeid med digitale mapper vil også bli fokusert. Prosjektet baserer seg på s trategisk samarbeid med innholdsleverandører som Utdanning.no, ItsLearning og Cyberbook i tillegg til flere kompetansemiljøer. Prosjektet skal også utnytte mulighetene i Lærende nettverk i Oppland, og bidra med erfaringer og kunnskapsdeling.

Budsjettformål:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet