Tilbake til søkeresultatene

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Filmarkivet.no med åpne standarder

Tildelt: kr 0,40 mill.

Filmarkivet.no er i dag tilgjengelig både på det åpne internettet og som iptv-tilbud i lukkete nettverk. Internett-versjonen er kun basert på Microsoft-programvare, noe det har kommet reaksjoner på fra brukere av andre operativsystemer. I tråd med regjer ingens og opposisjonens senere uttalelser (mer om dette i prosjektplanen) ønsker vi i større grad å tilby tjenesten på åpne standarder for å nå alle bredbåndskunder. Målsetningen med prosjektet er å tilby Filmarkivet.no på plattformene Mac OS X og Linux/ UNIX. Vi vil åpne for avspilling av film i mediespillerne Real Player, QuickTime og VLC. Videre vil vi tilby tjenesten i nettleserne Netscape, Opera, Firefox, Mozilla, Safari og Konqueror. Vi ser også på formatvalg som forbereder tjenesten for en framtidi g streaming av film til mobiltelefon. Det er avgjørende at Filmarkivet.no fortsatt skal ha en optimal brukervennlighet og sikkerhet mot misbruk. Vi vil derfor etter utprøving av ulike standarder vurdere de enkelte løsningenes brukervennlighet og sikkerhe ten til det rettighetsbelagte filminnholdet før det tas en avgjørelse om implementering av nye systemer i tjenesten. Her vil det også gjøres en kost/nytte-vurdering relatert til implementering og drift av tjenesten på flere plattformer. I denne vurdering en vil Norsk filminstitutt legge stor vekt på at en tjeneste som er basert på et nasjonalt filmarkiv prinsippielt skal være tilgjengelig for alle norske borgere uavhengig av operativsystem. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk filminstitutt, Høgskolen i Østfold og NorgesFilm AS. I prosjektet vil det også være nær kontakt med Uninett, som ønsker å se tjenesten levert i sitt eget nettverk med åpne standarder. I tillegg etableres det kontakt med Skolelinux, som ønsker tjenesten lettere tilgjengelig på de t økende antall skoler som går over til Linux-plattformen. Arbeidet som blir gjort i prosjektet vil være til nytte også for andre som ønsker å tilby levende bilder over bredbånd.

Budsjettformål:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet