Tilbake til søkeresultatene

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Samarbeid om teknologisk løsning for IKT-baserte fagløsninger mellom Nesseby og Tana

Tildelt: kr 0,60 mill.

Kommunene ligger øst i Finnmark og har henholdsvis 900 og 3004 innbyggere. Kommunene er store i omkrets og har en sterkt desentralisert befolkningsstruktur med aktive bygder. Tjenestetilbudet er desentralisert, spesielt innenfor skole og pleie- og omsorgs tjenesten. Det stilles stadig større krav til en effektivisering innenfor de tjenestene vi yter, samtidig som den økonomiske handlefriheten til kommunene er blitt redusert. Dagens situasjon er at kommunene bruker stort sett de samme løsninger og har store kostnader på utstyr og programvare, som vi ønsker å samarbeide om. Kommunene har investert i vel 1 mill.kr. i kommunikasjonsløsning og etablert fibersamband mellom de kommunale lokasjonene i kommunesentrene. Prosjektet er solid forankret i inngåtte avtal er om bl.a felles økonomi, lege-, og landbrukstjeneste Vi vil bruke fibersambandet til å samarbeide om tjenester på tvers av kommunegrensene og å utnytte kompetansen våre ansatte har, for å gi kundene våre et bedre tilbud. Prosjektet går ut på å etablere en felles nettverkssentral med felles nettverksplattform og sikkerhetsløsninger. Slik vil vi kunne etablere en rask, sikker og økonomisk fordelaktig driftsform. Dette vil igjen åpne for at man kan etablere felles driftsmiljø for de ulike fagområdene i ko mmunen, både når det gjelder felles bruk av teknologi, men også på personalressurser.

Budsjettformål:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet