Tilbake til søkeresultatene

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Stimulering av internasjonalt FoU-samarbeid

Tildelt: kr 0,50 mill.

Budsjettformål:

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet