Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Stimulering av internasjonalt FoU-samarbeid

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

170298

Prosjektperiode:

2005 - 2007

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet