Tilbake til søkeresultatene

MARKSAM-Marked og samfunn

Verdenskonferanse om fritidsfiske 2005 (samfinansering med 170164)

Tildelt: kr 0,10 mill.

Budsjettformål:

MARKSAM-Marked og samfunn

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet