Tilbake til søkeresultatene

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Støtte til seminaret "The outback in focus"

Tildelt: kr 35 000

Budsjettformål:

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet