Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

KINA Samarbeidsavtale med InNo vedr. bilateralt forskningssamarbeid for 2005

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektnummer:

170828

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2008

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet