Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Rammetildeling fra LMD-midler til Norges veterinærhøgskole Prosjekt nr. 169823 og 169729 som begge er satt i 0.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

171469

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2008

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet