Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Utvikling og godkjenning av skipsutstyr for kaldklima - PES

Tildelt: kr 0,11 mill.

Trenden i dag er økt utskipning av olje fra isfylte farvann som Barentshavet, Kvitsjøen, Pechorahavet, Sakhalin øst i Russland og Østersjøen. De rådende klima, is og dybdeforhold i kalde strøk vil stille utvidede krav til skip og utstyr som skal operere i slike områder. Det vil derfor være nødvendig å fokusere på å finne frem til gode, innovative og aller mest kostnadseffektive løsninger som vil tilfredsstille krav fra reder, operatør, klasseselskaper etc. Økende fokus i IMO, EU og arktiske organ vil få betydning for operasjoner og valg av løsninger for framtidige fartøy/installasjoner. DNV har på sin side lang erfaring med regler for bygging av skip for operasjon i is. Regelverket er delt inn i forskjellige klasser avhengig av de isforhold skipet skal operere i. Reglene er basert på lang erfaring fra operasjon i is kombinert med moderne forskning og utvikling av metoder for beregning av is-laster og analyse av struktur respons. I tillegg har DNV egne frivillige klassenotasjoner som reder kan ta i ti llegg som stiller krav til deler av utstyr og materialer om bord. Klassenotasjonen DEICE fokuserer på sikkerheten til skip og mannskap med spesielle krav til følgende systemer om bord: * Hovedfunksjoner, dvs. propulsjon * Mulighet for manøvrering * Stabi litet relatert til ising * Sikkerhet for mannskap (flåter, livbåter, gangveier etc.) For å øke sikkerheten ved operasjon i kaldt klima, ønsker DNV å inkludere utstyr som i dag ikke er dekket av de eksisterende notasjoner. Ved å lage en ny notasjon, WINTE RIZED, som setter krav til alt utstyr om bord som er nødvendig for normal operasjon, vil man redusere faren for ulykker som følge av at utstyret ikke fungerer i kaldt klima og is. Under utviklingen av denne notasjonen vil DNV samarbeide med utstyrsproduse ntene for å finne frem til de krav som må settes til slikt utstyr. Den nye notasjonen vil kunne brukes som en standard for det skipsutstyr som skal benyttes i kaldt klima.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet