Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Aksjer for alle

Tildelt: kr 0,10 mill.

CallidLagadus er et av de største samiske forlagene, og jobber med å gjøre samisk til et hverdagsspråk I alle sammenhenger. Samisk er et norsk offisielt språk, på lik linje med bokmål. Samisk er et språk I utvikling, og blir stadig mer utbredt. Samisk har vært offer for fornorsknings politikk I mange år, men har etter en vellykket vitalisering av språket, blitt et språk I vekst. CallidLagadus vil i samarbeid med Trevland as oversette noen publikasjoner om aksjer og opsjoner, gjøre børsen og børsinstrument er, mer tilgjenglig for samer I Norge. Publikasjonene vil bli tilgjengelig for skoler, delt ut til banker I forvaltningsområdet (Karasjok, Kautokeino, Tana, Nesseby, Porsanger, Kåfjord), og vil bli sendt ut på forespørsel. Vi tar sike på 800 I opplag, som er sametingets minsteopplag for faglitteratur. Vi vil annonsere I de viktigste annonseorganet på samisk, for å opplyse om at tilbudet finnes. Vi vil også legge publikasjonene på en internettside for samiske blanketter og informasjon.

Aktivitet:

FINANSMARK-Finansmarkedet

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet