Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Deltakelse i arbeidslivet; muligheter og belønningsystemer

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektnummer:

173573

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2006 - 2010

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Arbeidslivet gjennomgår for tiden større endringer. Dette skyldes ikke minst økt internasjonalisering og arbeidsmigrasjon. En del spørsmål og problemstillinger i dette perspektivet er nye i norsk sammenheng. En dypere forståelse av strukturelle sammenheng er avhenger imidlertid også av mer grunnleggende forhold som ikke er nye. Dette gjelder slike vesentlige forhold som betydningen av samspillet mellom inntekts- og jobbmuligheter/restriksjoner på den ene siden, samt belønningsystemer og preferanser på den andre. I dette prosjektet foreslår vi å ta opp til analyse følgende tema: (a) Analyse av beslutningsprosessen som leder til uføretrygd, (b) analyse av frivillig pensjonering, helse og inntektsmuligheter,(c) analyse av utviklingen av lønnsfordelingen og utstøting fra arbeidsmarkedet. Prosjektet har som mål å analysere atferdsmekanismer og å tallfeste relasjoner for disse. Disse atferdsrelasjonene skal kunne bidra til å undersøke virkningen av politikktiltak.

Aktivitet:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon