Tilbake til søkeresultatene

NATURNAER-Natur og næring

Planter for norsk klima

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektet skal bidra til et målrettet utvalgsarbeid innen busker og trær. Dette utvalgsarbeidet skal gi et utvidet plantetilbud for offentlige og private plantebrukere. Plantene skal være testet og funnet egnet for ulike bruksområder, både med hensyn til klimatilpasning og bruksmåter i ulike miljøer. Utvalgsarbeidet skal videre fremskaffe kunnskaper om plantenes krav og brukspotensiale. Disse kunnskapene skal nyttes til å øke mangfoldet av planter i norske grøntanlegg, redusere vedlikeholdskostnadene i veganlegg og offentlige anlegg samt bidra til produksjon av klimatilpasset plantemateriale i Norge. Plantemateriale produsert i takt med norsk vekstrytme i norske planteskoler er viktig i arbeidet med å etablere frodige og varige grøntanlegg.

Budsjettformål:

NATURNAER-Natur og næring