Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

MARKEDSNÆRT PROSJEKT - Hydrogenveien i Norge: Knutepunkt Stavanger

Tildelt: kr 7,3 mill.

Knutepunkt Stavanger er en del av det nasjonale HyNor prosjektet. Følgende partnere utgjør Knutepunkt Stavanger: Rogaland fylkeskommune, Statoil ASA, Lyse Gass AS, Stavanger kommune, RF-Rogalandsforskning, Energiparken AS, Rogaland Taxi AS og Bellona. H yNor Stavanger skal etablere mulighet for fylling av hydrogen og HCNG (8 vol % hydrogen iblandet naturgass) på en eksisterende bensinstasjon på Forus i Stavanger i 2006. På samme stasjon åpner Lyse Gass, i samarbeid med Statoil, en fyllemulighet for natur gass høsten 2005. Til sammen blir dette en stasjon for uttesting av miljøvennlige drivstoff som vil representere både store og mindre skritt mot et hydrogenmarked i transportsektoren. Hydrogen vil i første fase bli tilkjørt fyllestasjonen på Forus. En sli k tidlig oppstart skal være med å bygge opp hydrogenmarkedet i regionen. Denne markedsutviklingen skal videre legge grunnlag for etablering av egen hydrogenproduksjon lokalt ved reformering av naturgass, med CO2-håndtering.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi