Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

eTransport - Beslutningsstøtte for lokal energiplanlegging

Tildelt: kr 2,1 mill.

KMB-prosjektet "Analyse av transportsystemer med multiple energibærere" (145552/210) har i perioden 2001-2005 utviklet et prototype planleggingsverktøy som kan finne optimal utbyggingsplan for infrastrukturer for flere ulike energiformer i en og samme ana lyse. Prototypen er testet på case-studier hos prosjektdeltakerne. Den gir muligheter til å analysere helt nye problemstillinger omkring energieffektivitet og miljøkonsekvenser, og synliggjør hvordan beslutninger vedrørende en teknologi/energibærer får ko nsekvenser for andre energibærere i det samme området. I nåværende prototype er det implementert et minimum-kostnadskriterium som inkluderer drifts-, investerings- og miljøkostnader. Med utgangspunkt i resultater fra flere løpende PhD-studier ved NTNU, vil modellen bli utvidet til å håndtere risiko, usikkerhet og brukerpreferanser. Dette vil gjøre modellen til et avansert beslutningsstøtteverktøy på strategisk/politisk nivå både i private virksomheter og hos offentlige etater. Det er også aktuelt å fort sette å utvide antallet komponenter og teknologier som kan inngå i optimaliseringen, f.eks. infrastruktur og komponenter for hydrogen. Videre utvikling av et funksjonelt og brukervennlig grensesnitt blir også sentralt. En spesielt utfordring vil bli å de signe grafiske løsninger tilpasset usikkerhet og flermåls beslutningsstøtte.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer