Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

TASK - Tilgjengeliggjøring Av norsk SKipsutstyr og produktdata

Tildelt: kr 1,00 mill.

Rederier, skipskonsulenter og verft har ofte lite tid og ressurser tilgjengelig i tidligfase av innkjøps- og salgsprosjekter. Når informasjon om utstyrsleverandører og deres produkter skal innhentes, tar da som regel utgangspunkt det som er lettest tilgje ngelig. Det et også velkjent faktum i den maritime bransjen at jo tidligere utstyrsleverandørene klarer å binde seg inn i prosjektet, enten via at produktet spesifiseres inn i prosjektet eller ved at leverandøren havner på Makers List, jo større mulighet har man til å bli valgt som leverandør i det endelige prosjektet. Med utgangspunkt i disse erkjennelsene er målsetting for prosjektet å øke synligheten og tilgjengeligheten av kvalitetsikret informasjon om norske utstyrleverandører og deres produkter glo balt. Ved hjelp av nettbaserte teknologier og med utgangspunkt i en eksisterende internettportal, kalt IMIonline, vil dette prosjektet angripe denne utfordringen. IMIonline ble lansert i juni 2005 som en ny og komplett Internett og CD-ROM applikasjon fo r å hente informasjon om primært norske maritime leverandører og deres salgsrepresentanter globalt. Prosjektet vil inndeles i fire arbeidspakker. Første arbeidspakke vil omfatte aktiviteter som knytter seg til hvordan informasjon om leverandører og deres produkter skal struktureres og lagres for at den effektivt kan gjenfinnes og tilpasses et størst mulig utvalg av relevante bruksområder. Den andre arbeidspakken omfatter metodikk og teknologi som muliggjør at leverandørene selv kan publisere og vedlikeho lde ulike typer systemspesifikasjoner knyttet til egne produkter (som er registrert i IMI online portalen). Tilgjengeliggjøring av denne informasjonen direkte inn i kundenes arbeidsprosesser står også sentralt. Den tredje arbeidspakken vil omhandle aktivi teter som skal bidra til at Web-baserte tjenester knyttet til leverandør- og produktinformasjonen i så stor grad som mulig blir gjort sømløst tilgjengelig som en integrert del av kundenes ulike applikasjoner.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet