Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av miljøvennlig sement designet for å produsere stabil og robust selvkomprimerende bygningsbetong (SKBB)

Tildelt: kr 3,6 mill.

Selvkomprimerende betong (SKB) er en betong med eksepsjonelt gode flytegenskaper som i forenkler utstøpingsprosessen ved at den ved hjelp av egen vekt fyller støpeformen uten behov for det betydelige vibreringsarbeidet som er nødvendig for ?normal? betong . Dette fører til at SKB gir en markert forbedring av arbeidsmiljøet, gjennom reduksjon av belastningspåkjenninger knyttet til vibrering og støy. I tillegg kan bemanningen ved utstøping reduseres ved at støpeprosessen er mer automatisert. Resultater ved b ruk av SKB viser også en forbedret estetikk gjennom at det er enklere å få til fine overflater, noe som er sterkt etterspurt av arkitektene i Norge. Hovedårsakene til at bruken av SKB har stagnert på et meget lavt nivå er at det er for stor risiko forbun det med å benytte SKB (spesielt for SKBB; selvkomprimerende bygningsbetong) fordi robustheten er for dårlig, og/eller at betongen er for høyt priset. I Norge har vi innsett at vi må gjøre betongen mer viskøs for å oppnå god nok robusthet og at dette må gj øres med økte finstoffmengder (enten ved hjelp av fillersement eller ved direkte tilsetning i betongen) og mer bevist bruk av stabiliserende tilsetningsstoffer. Prosjektets hovedmål er å utvikle en miljøvennlig sementtype med egenskaper som bidrar til at det er mulig å produsere SKBB med tilfredsstillende stabilitet og robusthet, slik at markedsandelen til selvkomprimerende betong (SKB) økes fra dagens ca. 1% til 20% (av totalvolumet ferdigbetong) i løpet av første året etter prosjektets ferdigstillels e. I tillegg til utvikling av SKBB-sementen omfatter prosjektet aktiviteter som er nødvendig for å klargjøre markedet for SKBB, slik at sementen blir etterspurt. Det innebærer å fremskaffe og overføre erfaring fra praktisk bruk, dvs. prøve ut sementen i praksis blant prosjektdeltagerne, dokumentere at den faller naturlig inn i et tiltenkt klassifiseringssystem for SKB, samt revisjon av NB publikasjonen ?Veiledning og bruk av SKB?.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena