Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Analyse, utredning og uttesting for å vurdere Rescubes aktualitet som evakueringssystem på store passasjerskip

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

174433

Prosjektperiode:

2006 - 2007

Geografi:

Samarbeidsland:

Norsafe AS har overtatt alle salgs- og produksjonsrettigheter til det unike og patenterte frittfall livredningskonsept et- ResCube - forpassasjerskip. Konseptet, som falt utenfor rammene i gjeldende internasjonale regelverk, var da på et skissestadium, o g generelt dårlige tider i bransjen medførte at Norsafe ikke så mulighet til utviklingsprosjekt. Ved utgangen av 2003 var utsiktene langt mer positive, og rammevilkårene for nyskaping industrien var blitt vesentlig bedre, og Norsafe AS startet aktivitete r med tanke på å komme videre med ResCube. I samarbeid med Paradis Nautica, Bergen ble det foretatt studier og datasimulering for å kunne demonstrere systemets kvaliteter. Videre ble det innledet dialog med både IMO, klasseselskaper, rederier og verft me dfor å få åpnet for å ta i bruk systemet. ResCube er basert på en kassett som henger vertikalt utenpå skipet eller i en recess i skipssiden og som inneholder 2 - 4 "satellitter" (rednings-cuber) med plass til 100 passasjerer i hver, fordelt over to dekk, og hvor det vil være direkte tilgang til cubene fra hvert passasjerdekk i skipet. Kassettens front skal bygges som en fartøysmodul med eget fremdriftsmaskineri. Ved utsetting blir kasseten med cubene frigjort fra skipssiden. Systemet vil legge beslag på langt mindre verdifull utvendig lugarplass og dekksplass enn konvensjonelle livbåtsystemer og derigjennom representere en vesentlig merverdi for reder. Dette er redningsenheter hvis dimensjoner langt overgår hva vi kjenner i dag, en komplett enhet ha ytr e mål på 20 x 6 x 7 m og totalvekt på 60 tonn. Dette er flere ganger større enn dagens frittfall livbåter, og medfører betydelig materialtekniske og dimensjoneringsmessige utfordringer. Davit/oppheng er et kritisk punkt, oppheng dimensjoneres utfra en si kkerhetsfaktor på 6, dvs. en belastning på 360 t tonn. Videre må redningsenheter med oppheng kunne integreres i skipskonstruksjonen uten at dette går på bekostning av skipets design.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet