Tilbake til søkeresultatene

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Networked Europen Software and Services Initiative (European Technology Initiative)

Tildelt: kr 0,45 mill.

Budsjettformål:

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet