Tilbake til søkeresultatene

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Åpenhet og personvern i lokal administrasjon ved bruk av elektroniske løsninger (eGovernment)

Tildelt: kr 0,10 mill.

Budsjettformål:

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet