Tilbake til søkeresultatene

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: NoWPAS-Nordisk nettverk for doktorkandidater på Anadrom laksefisk

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

174701

Prosjektperiode:

2006 - 2012

Organisasjon:

Geografi:

Formålet med et slikt nettverk som NoWPaS er todelt. 1) Vi ønsker å arrangere en selvstendig workshop hvor nordiske doktorgradstudenter kan samles, utveksle ideer, knytte kontakter og diskutere sine respektive arbeider i et tverrfaglig forum. 2) Videre vi l et slikt forum danne grunnlaget for etablering av et tverrfaglig nettverk for yngre forskere (doktorgradstudenter og postdoktorstipendiater) som jobber opp mot problemstillinger knyttet til laks og ørret i vassdrag. Gjennom et slikt nettverk er vi med p å å bygge opp et tverrfaglig miljø hvor rekruttering og utvikling er i fokus innen et avgrenset forskningsområde. Dagens og fremtidige stipendiater representerer rekrutteringsbasen innen forskning og konsulenttjeneste. Det vil derfor være svært viktig for utviklingen innen fagområdet at yngre forskere etablerer internasjonale og tverrfaglige kontakter med tanke på samarbeid i et tverrfaglig fagmiljø. Dette nettverket opereres både som et uformelt kontaktnett og som en serie med årlige workshops. Vi legger vekt på muligheten for fremtidig samarbeid gjennom eksisterende og nye prosjekter, samt avholdelse av kurs/seminarer på utvalgte fagområder med inviterte gjesteforelesere. __________________________________________________________________ Som et ledd i et Nordisk nettverk for doktorgradstudenter som jobber opp mot problemstillinger rettet mot anadrom laksefisk, fortrinnsvis ville bestander av Atlantisk laks, er det gjennomført en workshop med tittelen ”NoWPAS” (Nordic Workshop for PhD students within re search on Atlantic salmon). Workshoppen ble avholdt på Agdenes, Norge, i april 2005 med meget stor suksess hvor bl.a. nye prosjekter er etablert blant deltakerne samt interesserte fra både USA og Europa har tatt kontakt. Formålet med et slikt nettverk er todelt. Vi ønsker i første omgang å arrangere en selvstendig workshop hvor nordiske doktorgradstudenter kan samles, utveksle ideer, knytte kontakter og diskutere sine respektive arbeider i et tverrfaglig forum. Videre vil denne workshoppen danne grunnlage t for å etablere et tverrfaglig nettverk for yngre forskere (doktorgradstudenter og postdoktorstipendiater) som jobber opp mot problemstillinger knyttet til Atlantisk laks.

Budsjettformål:

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015