Tilbake til søkeresultatene

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

STREP: Prosjektetableringsstøtte frem til innsending av søknad COACH - "CO-operation Activities within CCS technologies EU and CHina" EU FP6

Tildelt: kr 0,10 mill.

Budsjettformål:

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet