Tilbake til søkeresultatene

KULTUREN-Program for kulturforskning

Maktens bilder - katalog til utstilling ved Norsk Rettsmuseum

Tildelt: kr 0,11 mill.

Norsk rettsmuseum og forskningsprosjektet Fotografiet i kulturen (UiB) har inngått et samarbeid angående norske forbryterportretter. Dette samarbeidet skal munne ut i en utstilling kalt Maktens bilder ved Norsk Rettsmuseum. Utgangspunktet for samarbeidet og utstillingen er Rettsmuseets samling av originale forbryteralbum fra Christiania politikammer (ca. 1860-1900). Prosjektet Maktens bilder - katalog til utstilling ved Norsk Rettsmuseum utgjør en del av den planlagte utstillingen. Forbryterportretter og portretter av offentlig prostituerte vil utgjøre en sentral del av utstillingen. I katalogen vil disse portrettene bli satt inn i en historisk sammenheng. Katalogen vil dessuten gjøre rede for politifotografiets historiske utvikling, både nasjonalt og int ernasjonalt, samt for etableringen av de normer som fortsatt gjelder for identifikasjonsfotografier. Utover dette vil katalogen gjøre rede for omleggingen av straffesystemet som fant sted på 1700- og 1800-tallet, om etableringen av det såkalte overvåkning ssamfunnet og om den endring i syn på mennesket, kriminalitet og forbrytere som omleggingen av straffesystemet var forbundet med. I tillegg vil katalogen berøre 1800-tallets syn på kvinner og på hva som ble regnet som "normal" og "avvikende" kvinnelighet.

Budsjettformål:

KULTUREN-Program for kulturforskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet