Tilbake til søkeresultatene

MOBI-Mobilisering

Storbyprosjektet - Hovedstadens og regionsentrenes betydning for regional og nasjonal innovasjon

Tildelt: kr 99 999

Prosjektnummer:

175543

Prosjektperiode:

2005 - 2006

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

MOBI-Mobilisering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet