Tilbake til søkeresultatene

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Barder, Tove Aa. Norsk spes til India 2006 (årsskiftet) Forlenget til 06 pga manglende utbet i 05

Tildelt: kr 16 000

Prosjektnummer:

175695

Prosjektperiode:

2005 - 2006

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet