Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Olivin CO2-prosjekt fase 1

Tildelt: kr 2,2 mill.

Olivin/CO2-prosjektet er et miljøteknologisk prosjekt for å fange opp CO2 fra gasskraftverk. Metoden går ut på å benytte finmalt olivin sammen med CO2-holdig avgass direkte fra gasskraftverk til å produsere magnesiumkarbonat, nikkelhydroksid og silika som produkter i en flertrinns hydrometallurgisk og kjemisk prosess. Metoden vil være økonomisk gunstig fordi avgass-strømmen fra gasskraftverket kan benyttes direkte inn i prosessen samtidig som man får inntekter fra salg av silika, nikkelhydroksid og magnes iumkarbonat. Magnesiumkarbonatet, som binder opp CO2, er stabilt i geologisk målestokk og karbonat som eventuelt ikke selges kan deponeres uten risiko for at det frigjøres CO2.

Aktivitet:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet