Tilbake til søkeresultatene

INFRA-Infrastrukturtiltak

Kompensasjon for økte utgifter i forbindelse med fusjonen av Norut Finnmark og NIBR Alta - samfinansiering av prosj.nr. 169008/V10

Tildelt: kr 99 999

Budsjettformål:

INFRA-Infrastrukturtiltak

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet