Tilbake til søkeresultatene

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Brekke, Kjell Erik, eonr, rett, kat 1

Tildelt: kr 90 000

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

175815

Prosjektperiode:

2006 - 2006

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet