Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Nye CO2 fangst teknologier for gasskraftverk - utredning og testing i HYTREC

Tildelt: kr 1,00 mill.

Statkraft, Det Norske Veritas (DNV) og Statoil samarbeider om et demonstrasjonsanlegg for hydrogenteknologi i Trondheim, HYTREC, som etter planen skal produsere hydrogen fra 2007. Det skal produseres hydrogen på en bærekraftig måte; fra fornybar energi (v indkraft) og fra naturgass med CO2-håndtering. HYTREC er et forskningsbasert demonstrasjonsanlegg som skal frembringe ny energi- og kostnadseffektiv teknologi for hydrogenproduksjon og CO2-fangst. Teknologiene som testes ut vil i høyeste grad også være relevante for CO2-fri elektrisitet produksjon. Det skal i dette prosjektet utredes to nye CO2-fangstteknologier med hensyn på å teste ut en av disse teknologiene i HYTREC. For å kunne realisere CO2-fangst i stor skala bør energiforbruket og kostnadene r eduseres betydelig i forhold til konvensjonell aminteknologi. Dette kan bl.a. oppnås ved å: - Redusere energibehovet til regenerering/desorpsjon - Redusere energibehovet til hjelpesystemer (kompresjon o.l.) - Øke virkningsgraden - Redusere kostnadene på p rosessutstyr ved å redusere størrelsen eller bruke billigere materialer FoU arbeidet knyttet til HYTREC vil gi svar på hvor stor forbedring nye CO2-fangstteknologier vil representere på ovennevnte områder.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet