Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Utvikling av modulært stålanlegg

Tildelt: kr 2,2 mill.

Gjennom prosjektet har prosjektdeltakerne som ambisjon å utvikle ett nytt oppdrettsanlegg av typen hengslet stålanlegg som er mer egnet til bruk på værutsatte lokaliteter ved å redusere effekten av bølgeindusert belastning på anlegget. Anlegget skal være enklere å forankre og det skal bygges inn en langsgående fleksibilitet som eliminerer store globale momenter grunnet usymmetri og variasjon i forankringsliner og forspenning. Samtidig vil det bli utviklet en ny innfesting og utspiling av not til anlegget , som gir enklere operasjoner og som minsker faren for skade. Både et mer robust anlegg og et nytt system for innfesting av not vil gi mindre sannsynelighet for skade og dermed redusert risiko for rømming av fisk.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner