Tilbake til søkeresultatene

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Min e-postkasse

Tildelt: kr 0,55 mill.

Midt-Telemarkkommunene har tatt på alvor KS sin e-kommunestrategi og ønsker gjennom utviklingsaktiviteter å stimulere både leverandører og egne organisasjoner til å gjøre de forberedelser som er nødvendig for at kommunene skal kunne gjennomføre denne stra tegien. Sikkerhetsportalen, Altinn og MinSide åpner opp for en bred koordinert satsing på elektronisk offentlig forvaltning i Norge generelt. Midt-Telemarkkommunene skal være i front på dette feltet når det gjelder integrering av de kommunale tjenestene. I dette prosjektet fokuserer vi på følgende utviklingsmål: Vi skal ta ibruk siste generasjon elektroniske skjema som skal bli fullintegrert i vårt elektroniske post, sak og arkivsystem. Prosjektet skal etablere, installere, organisere og drive opplæring a v saksbehandlere og brukermiljøer for å sikre at vi etablerer funksjonelle heldigitale tjenester innenfor alle kommunens sektorer i løpet av prosjektperioden. Krav til personsikkerhet skal ivaretas. Og vi har følgende innovasjonsmål: Vi skal være blant de første kommunene i verden som kan levere sikkert elektronisk svar tilbake til brukeren sin personlige e-postkasse. Med dette kan også vi redusere antallet papirbaserte svarbrev i forvaltningen betydelig.

Budsjettformål:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet