Tilbake til søkeresultatene

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

IMER-nettverket i Trondheim

Tildelt: kr 0,30 mill.

SINTEF IFIM har siden begynnelsen av 1990-tallet vært et av de sentrale miljøene innen IMER-forskningen i Norge, og vi har i lengre tid fungert som et regionalt kompetansesenter for IMER-feltet. På det flyktningfaglige feltet har vi de siste årene hatt en sentral rolle som et nasjonalt flyktningfaglig kunnskapssenter både i forhold til forskning, praksisfeltet, media og universitetene. For å sikre kontinuitet i dette arbeidet fikk vi nettverksmidler fra Forskningsrådet for perioden 2002-2004 (IMER-program met). I løpet av denne perioden har vi jobbet intensivt med å skape rom og arenaer for diskusjon, kontakt og dialog forskere i mellom og mellom forskere og brukere. I denne søknaden beskriver og begrunner vi behovet for videreføring av dette arbeidet i 20 06-2008.

Budsjettformål:

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet