Tilbake til søkeresultatene

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen (PVG)

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektnummer:

176367

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2006 - 2011

Prosjektet fremmes på vegne av et team satt sammen av deltakere fra Høgskolen i Bodø med partnere ved Høgskolen i Nesna, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo, Statped Nord, Bodø, Tromsø, Rana og Alstahaug kommuner representert ved skoler og PP-tje nesten i kommunene. Prosjektet handler om profesjonell veiledning via etablering av et nytt lærerforum, et nasjonalt ressurssenter for praktisk problemløsning på nett. Dette forumet skal også være et bidrag til å utvikle skolen som lærende organisasjon, og det skal bidra til å styrke lærerstudenters kompetanse i å hente inn bistand - og selv gi bistand - ved bruk av moderne kommunikasjon. Ressurssenteret skal i særlig grad bidra til å videreutvikle PP-tjenesten og lærerutdanningen ved utforming av en pr ofesjonell nett-tjeneste for lærere i grunnopplæringen. For å oppnå dette vil vi også bidra til utvikling av skolens læringskultur ved å ta i bruk prinsippene innenfor "blended learning". Den nettbaserte tjenesten har følgelig også fokus på læreres helse, mestring og trivsel, og gir svar i forhold til et bredt spekter av yrkesfaglige spørsmål. Veiledningen har som mål å gi lærerne mulighet til å løse sine praktiske arbeidsoppgaver på en bedre måte ved å utnytte synergien som akkumuleres via coaching i lær erforumet. Betydningen for lærere i distriktsskoler må spesielt framheves.

Aktivitet:

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Finansieringskilder