Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Utvikling og implementering av prosess-styringssystem (operasjonssentral) for fiskeoppdrettsnæringen (PISCADA)

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

176420

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2006 - 2009

Sammenkopling mellom teknologi og menneske ved hjelp av IKT-baserte trådløse nettverk har ikke vært gjort før innafor havbruksnæringa. En har operert med frittstående system som ikke har kommunisert med verken menneske eller med instrumentering på intelli gent vis. Heller ikke har en tenkt på oppdrett som en prosessindustri med de kontroll- overvåkings- og reguleringsmuligheter det innebærer. Gjennom PISCADA ønsker en å endre på dette ved å knytte sammen de ulike delene som folk, fisk og anlegg i et integ rert komplekst system ved hjelp av moderne kommunikasjons- og datateknologi. Sentralt i dette systemet vil introduksjonen av et operasjonssenter som vil fungere som en slags hjerne som samler inn, bearbeider og sender ut informasjon. Prosjektet vil i till egg til å implementere moderne teknologi også komme inn på hvordan mennesker skal fungere sammen med denne teknologien. For å synliggjøre dette vil en gjøre bruk av demonstrasjonsaktiviteter som vil være viktige for miljø og sikkerhet innafor næringa. PI SCADA vil åpne for automatisering og prosesskontroll på en langt større skala enn det som er mulig med dagens måte å drive oppdrett på. Visjonen for PISCDA er å transformere oppdrettsnæringa slik at en ser oppdrett som en produksjonsprosess som kan styres og reguleres ved hjelp av sanntidskunnskap om tilstanden i og utafor merda for ved det å skape en miljøriktig og samtidig økonomisk optimal produksjon.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner