Tilbake til søkeresultatene

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Journalistikk i endring: Ny teknologi, ny økonomi? Nytt samfunnsoppdrag?

Tildelt: kr 4,9 mill.

Kva rolle spelar samfunnsoppdraget i dagens journalistikk? Vi vil undersøke dette ved å gå inn i produksjonsprosessane der nyhendeprodukta blir til. Desse prosessane skjer under påverknad av ei rekkje forhold, der dei viktigaste er av teknologisk, økonomi sk og politisk karakter. Prosjektet vil bli gjennomført som tre tett integrerte delprosjekt der vi vil studere: 1) Journalistiske arbeidsmåtar, 2) Leiing og kompetanse og 3) Etikk og yrkesideologi. Alle tilknytte forskarar er journalistlærarar ved Høgskul en i Volda og vil samarbeide gjennom bruk av felles empiri og samtidige engasjement på prosjektet.

Budsjettformål:

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Finansieringskilder